Φωνολογικές και Αρθρωτικές Διαταραχές

photo

Φωνολογικές Διαταραχές είναι όταν ένα φώνημα (ήχος) παράγεται σωστά μεμονωμένα, αλλά μέσα στις λέξεις εκφέρεται λανθασμένα. Πρόκειται για δυσκολία των παιδιών στην επεξεργασία και στην οργάνωση των φωνημάτων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η ομιλία των παιδιών να μην γίνεται καταληπτή (κατανοητή) από το περιβάλλον του παιδιού.

Στις φωνολογικές διαταραχές το παιδί μπορεί να εμφανίσει τα παρακάτω:

 1. Αντικατάσταση φωνήματος π.χ βόδι-δόδι
 2. Πτώση φωνήματος ή συλλαβής π.χ μεγάλο - γάλο
 3. Αναδιπλασιασμός π.χ Τραπέζι - παπέζι
 4. Μεταθέσεις και μετακινήσεις π.χ τετράδιο - τρετάδιο

Συχνά αίτια της φωνολογικής διαταραχής μπορεί να είναι:

 1. Η δυσκολία στην ακουστική αντίληψη ή επεξεργασία των φωνημάτων (ήχων)
 2. Μερική απώλεια ακοής κ.α

Οι Αρθρωτικές Διαταραχές εμφανίζονται από την προσχολική ηλικία των παιδιών, είναι δυσκολίες στην παραγωγή μεμονομένων ήχων(φωνημάτων), οι οποίες συνεχίζονται μετά την ηλικία κατάκτησής τους.

Συχνά αίτια της δυσκολίας στην άρθρωση είναι οργανικά,δηλαδή δυσκολία στον έλεγχο και το συντονισμό των αρθρωτών όπως γλώσσα, δόντια, υπερώα, φάρυγγα,χείλη. Επίσης μπορεί να είναι και λειτουργικά λάθος τρόπος και τόπος άρθρωσης ή ανατομικές δυσλειτουργίες όπως υπερπλασία γλώσσας, κοντός χαλινός, κακή σύγκλειση δοντιών, υψηλή γωνιώδης υπερώα.

Στις αρθρωτικές διαταραχές το παιδί μπορεί να εμφανίσει τα παρακάτω:

 1. Αντικατάσταση φωνήματος (νερό-νελό)
 2. Πτώση συλλαβών ή φωνήματος( νερό-νεό ή χελιδόνι-χαδόνι)
 3. Απλοποίηση συμπλέγματος(δράκος-δάκος)
 4. Αλλοίωση του ήχου των φωνημάτων για παράδειγμα το /ρ/ να ακούγεται σαν /γ/ (ρόδα-γόδα) ή το /σ/ να ακούγ?

  Ο ρόλος του λογοθεραπευτή είναι να κάνει σωστή και λεπτομερής αξιολόγηση και να παρατηρήσει το στοματοπροσωπικό έλεγχο του παιδιού.

  Κάιβα Μαρία - Λογοθεραπεύτρια
  2413 016147, Μανωλάκη 9-11Γ'
  www.logoudomi.gr